ASAKO I & II

 • ASAKO I & II - 19:45
  Feb 28, 7:45 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 19:45
  Mar 02, 7:45 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 19:45
  Mar 04, 7:45 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 17:30
  Feb 25, 5:30 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 19:45
  Feb 19, 7:45 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 17:30
  Feb 18, 5:30 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 19:45
  Feb 13, 7:45 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita
 • ASAKO I & II - 17:30
  Feb 10, 5:30 PM
  CINEMA GALLOS , Calle 63 459-B, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico
  Director: Ryusuke Hamaguchi - 119 min - Drama | Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito, Koji Nakamoto , Koji Seto, Misako Tanaka, Daichi Watanabe, Rio Yamashita

JOIN OUR MAILING LIST

 • Instagram - Círculo Blanco

  Calle 63 459-B, (x 52 - 50) Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

©2020 Gallos Complex S.A.P.I de C.V